Avocat Simona Jeflea

logo2

Politica de confidentialitate

CABINET AVOCAT SIMONA JEFLEA avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, str Calea Dumbravii, nr. 139,  ap 2; Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) 26214377, reprezentata prin avocat Simona Jeflea, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679). 

SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR

 Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon.

Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale aratate mai sus sunt obiect al prelucrării.
Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea cabinetului.
Datele sunt necesare in scop contractual (in vederea programarii unei intalniri in scopul incheierii si executarii contractelor de asistenta juridica). Cabinetul declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a fazei precontractuale/contractuale, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie. 

Datele sunt obtinute direct de la dumneavostra si sunt prelucrate atat fizic, cat si electronic sau in mediul online. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.
Societatea mentine masuri de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate. 

TEMEIUL PRELUCRARII 

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru scopul mentionat mai sus este: contractul.

 DESTINATARII DATELOR 

In vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, nu comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, autoritati publice, decat daca se impun in temeiul unor prevederi legale imperative.
Cabinetul nu va transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete; dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus; dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului; dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra.

Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul cabinetului de avocat din Sibiu, judetul Sibiu, str Calea Dumbravii, nr. 139, ap 2; sau pe adresa de email:office@simonajeflea.ro