Avocat Simona Jeflea

logo2

Informare DGEP: Încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reședința și anularea actului de identitate.

Persoanele fizice care au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa unui imobil, dar nu mai locuiesc la această adresă au obligația ca în termen de 15 zile de la mutare, să solicite la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

În cazul nerespectării acestei obligații, la cererea proprietarului imobilului, persoanei fizice i se efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reședința și i se anulează actul de identitate.

Astfel, în situația în care proprietarul unui imobil sesizează în scris personalul S.P.C.L.E.P cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, lucrătorii S.P.C.L.E.P. solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române.

Lucrătorul de poliţie desemnat să dea curs solicitării ia o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa respectivă şi întocmeşte un proces-verbal.

Ulterior, persoana fizică este notificată cu privire la procedura inițiată de proprietar și este invitată la sediul S.P.C.L.E.P pentru reglementarea situației.

În cazul în care se constată că, persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată ca domiciliu sau reședință, lucrătorul de la S.P.C.L.E.P. efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reședința și anulează actul de identitate al persoanei respective.

Atunci când persoana aflată în situaţia prezentată, nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, menţiunea corespunzătoare anulării şi cea privind necesitatea reţinerii documentului la momentul legitimării în vederea transmiterii către instituţia emitentă.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români**)